Oświadczenie o ochronie danych

Firma TuneUp zbiera i korzysta z Państwa osobistych danych wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych obowiązujących w Niemczech i tylko zgodnie z poniżej przedstawionym przeznaczeniem. Niniejszą informację mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na naszej stronie internetowej.

Ogólna transmisja i protokoły danych podczas korzystania z internetu

Jeśli Państwa wyszukiwarka internetowa podczas dostępu do naszej stronie internetowej automatycznie przekaże dane dotyczące daty i czasu pobytu na stronie, adresu URL wskazanej strony, pobieranego pliku, ilości wysyłanych danych a także typu wyszukiwarki oraz rodzaju systemu operacyjnego i Państwa adresu IP, powyższe dane rejestrowane będą oddzielnie w stosunku do innych danych, które przekazali Państwo TuneUp. Dane te posłużą analizom statystycznym po czym niezwłocznie zostaną usunięte.

Dane stałe i użytkowe

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn treść Państwa umowy z TuneUp będzie miała zostać przekształcona lub zmieniona wówczas TuneUp pobierze i skorzysta z Państwa danych osobowych w celu wykonania powyższych zmian. TuneUp w niektórych przypadkach może na zarządzenie określonych organów udostępnić informacje na temat posiadanych danych (dane stałe) jeśli jest to wymagane w prowadzonym postępowaniu karnym, odparciu niebezpieczeństwa, w celu spełnienia ustawowych zadań urzędów ochrony konstytucji lub kontrwywiadu wojskowego oraz do realizacji praw z własności intelektualnej.

Firma TuneUp zbiera i korzysta ponadto z Państwa danych osobowych jeśli jest to wymagane celem umożliwienia korzystania z oferty internetowej lub rozliczenia się (dane użytkowe). W szczególności zaliczają się do tego cechy służące Państwa identyfikacji oraz informacje dotyczące początku i końca jak również zakresu korzystania z naszej oferty. W celach reklamowych, badaniach rynku oraz zgodnie z potrzebą kreowania naszej oferty internetowej możemy z zastosowaniem pseudonimów tworzyć profile użytkowania. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec takiego zastosowaniu Państwa danych. TuneUp nie może łączyć profili użytkowania z danymi podmiotu noszącego pseudonim. W niektórych przypadkach TuneUp może na zarządzenie określonych organów udostępnić informacje na temat posiadanych danych (dane stałe) jeśli jest to wymagane w prowadzonym postępowaniu karnym, celem odparcia niebezpieczeństwa, spełnienia ustawowych zadań urzędów ochrony konstytucji lub kontrwywiadu wojskowego a także do realizacji praw z własności intelektualnej.

Pliki "Cookies"

Celem wykorzystania zakresu funkcyjnego swojej oferty internetowej TuneUp stosuje tzw. pliki „cookies”, za pomocą których podczas uruchomienia naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są dane. Można uniemożliwić zapisywanie "cookies" na swoim komputerze, zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Dokładne instrukcje w sprawie ustawień można z reguły znaleźć w sekcji Pomoc na pasku menu przeglądarki.

Przekazywanie Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej firmy Google Inc. („Google”) . Google Analytics posługuje się informacjami zapisanymi w plikach tekstowych „cookies”, by umożliwić analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Zapisane w plikach "cookies" informacje o korzystaniu z tej strony internetowej są przesyłane na serwery Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP jest jednak przez Google wcześniej skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwery Google w USA i dopiero tam jest skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do interpretacji korzystania z tej strony przez użytkowników, do sporządzenia raportów o aktywności na tej stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora tej strony internetowej innych usług związanych z wykorzystaniem tej strony internetowej i Internetu. Adres IP, przesłany z Państwa przeglądarki internetowej w ramach usługi Google Analitycs, nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi. Poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików "cookies", jednak pragniemy poinformować, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Można także zablokować rejestrowanie danych zapisywanych przez pliki "cookies", dotyczących Państwa korzystania z tej strony internetowej, bezpośrednio przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W związku z dyskusjami na temat narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnych adresów IP chcemy poinformować, że na tej stronie stosowane są narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizelp()" i w związku z tym analizowane są jedynie skrócone adresy IP, które uniemożliwiają identyfikację konkretnych osób.

Prawo do informacji, sprzeciwu oraz usuwania danych

Jako użytkownicy naszej oferty internetowej mają Państwo prawo domagać się informacji na temat danych zapisanych o Państwa osobie lub pseudonimie. Na Państwa żądanie informacje mogą również zostać udzielone drogą elektroniczną. Ponadto jeśli wcześniej otrzymali Państwo takie zapewnienie (np. podczas składania zamówienia na Newsletter TuneUp), mają Państwo możliwość domagania się usunięcia danych, które nie będą potrzebne do realizacji umowy lub jeśli nie zgadzają się Państwo na określone ich użycie.