aclock.exe

Belangrijk: Wanneer aclock.exe fouten op uw pc veroorzaakt, dient u uw Windows onmiddellijk te controleren.

Het bestand aclock.exe hoort bij het programma onbekend van de fabrikant onbekend. Uw opdracht: aclock.exe synchroniseert de systeemtijd automatisch of handmatig met een atoomklok via internet.
Gewoonlijk bevindt aclock.exe zich in de directory %programfiles%\AtomicClockPro; %programfiles%\AtomicClock. Bevindt het bestand zich in een andere map op uw pc, dan kan dit komen doordat u hiervoor gekozen hebt bij de installatie van de software. Onder bepaalde omstandigheden kan dit echter ook duiden op een virusaanval.

aclock.exe fouten herstellen

Wanneer aclock.exe fouten in Windows veroorzaakt, kan dit aan beschadigde items in het register liggen.
In de meeste gevallen helpt het al, wanneer u het Windows-register op aclock.exe fouten controleert!

Mocht u hiermee de aclock.exe fouten niet kunnen herstellen, dan raden wij u aan het programma via het Configuratiescherm te deïnstalleren en vervolgens het Windows-register opnieuw te scannen.

aclock.exe vertraagt mijn pc!

Programma's en bestanden kunnen de prestaties van Windows sterk beperken. In veel gevallen valt ook aclock.exe hieronder. Bij twijfel dient u het betreffende programma te deïnstalleren.
Bevindt aclock.exe zich in de automatisch startende programma's van Windows, dan kan dit uw pc vertragen. We raden aan om het automatisch starten van dit programma uit te schakelen als u de functies niet nodig heeft.
Onze tip: AVG TuneUp schakelt overbodige autostart-programma's en Windows-processen uit en minimaliseert zo de belasting van uw computer.

Is aclock.exe gevaarlijk voor mijn computer?

aclock.exe wordt beschouwd als betrouwbaar. Ligt het buiten de standaard bestandspaden, dan kan dit op een virusaanval duiden. Controleer uw pc met een actuele virusscanner. Onze aanbeveling: download gratis antivirussoftware AVG Anti-Virus Free .

Alle informatie over aclock.exe:

De volgende informatie over aclock.exe is beschikbaar.
Productnaam: onbekend
Procesnaam: AtomicClock
Fabrikant: onbekend
Website Fabrikant: onbekend
Standaard bestandspad: %programfiles%\AtomicClockPro; %programfiles%\AtomicClock
Categorie: Bestanddeel van onbekend.
Beoordeling: betrouwbaar