alg.exe

Belangrijk: Wanneer alg.exe fouten op uw pc veroorzaakt, dient u uw Windows onmiddellijk te controleren.

Het bestand alg.exe hoort bij het programma Windows van de fabrikant Microsoft. Uw opdracht: alg.exe biedt ondersteuning voor protocol plug-ins van derde aanbieders voor het gezamenlijk gebruik van de internetverbinding en de firewall van Windows.
Gewoonlijk bevindt alg.exe zich in de directory %sysdir%. Bevindt het bestand zich in een andere map op uw pc, dan kan dit komen doordat u hiervoor gekozen hebt bij de installatie van de software. Onder bepaalde omstandigheden kan dit echter ook duiden op een virusaanval.

alg.exe fouten herstellen

Wanneer alg.exe fouten in Windows veroorzaakt, kan dit aan beschadigde items in het register liggen.
In de meeste gevallen helpt het al, wanneer u het Windows-register op alg.exe fouten controleert!

Mocht u hiermee de alg.exe fouten niet kunnen herstellen, dan raden wij u aan het programma via het Configuratiescherm te deïnstalleren en vervolgens het Windows-register opnieuw te scannen.

alg.exe vertraagt mijn pc!

Programma's en bestanden kunnen de prestaties van Windows sterk beperken. In veel gevallen valt ook alg.exe hieronder. Bij twijfel dient u het betreffende programma te deïnstalleren.
Bevindt alg.exe zich in de automatisch startende programma's van Windows, dan kan dit uw pc vertragen. We raden aan om het automatisch starten van dit programma in te schakelen.
Onze tip: AVG TuneUp schakelt overbodige autostart-programma's en Windows-processen uit en minimaliseert zo de belasting van uw computer.

Is alg.exe gevaarlijk voor mijn computer?

alg.exe wordt beschouwd als betrouwbaar. Ligt het buiten de standaard bestandspaden, dan kan dit op een virusaanval duiden. Controleer uw pc met een actuele virusscanner. Onze aanbeveling: download gratis antivirussoftware AVG Anti-Virus Free .

Alle informatie over alg.exe:

De volgende informatie over alg.exe is beschikbaar.
Productnaam: Windows
Procesnaam: Gateway service op toepassingsvlak
Fabrikant: Microsoft
Website Fabrikant: onbekend
Standaard bestandspad: %sysdir%
Categorie: Service die onderdeel is van uw besturingssysteem.
Beoordeling: betrouwbaar