acsd.exe

Belangrijk: Wanneer acsd.exe fouten op uw pc veroorzaakt, dient u uw Windows onmiddellijk te controleren.

Het bestand acsd.exe hoort bij het programma AOL van de fabrikant AOL. Uw opdracht: acsd.exe herstelt de internetverbinding automatisch zodra die verbroken wordt.
Gewoonlijk bevindt acsd.exe zich in de directory onbekend. Bevindt het bestand zich in een andere map op uw pc, dan kan dit komen doordat u hiervoor gekozen hebt bij de installatie van de software. Onder bepaalde omstandigheden kan dit echter ook duiden op een virusaanval.

acsd.exe fouten herstellen

Wanneer acsd.exe fouten in Windows veroorzaakt, kan dit aan beschadigde items in het register liggen.
In de meeste gevallen helpt het al, wanneer u het Windows-register op acsd.exe fouten controleert!

Mocht u hiermee de acsd.exe fouten niet kunnen herstellen, dan raden wij u aan het programma via het Configuratiescherm te deïnstalleren en vervolgens het Windows-register opnieuw te scannen.

acsd.exe vertraagt mijn pc!

Programma's en bestanden kunnen de prestaties van Windows sterk beperken. In veel gevallen valt ook acsd.exe hieronder. Bij twijfel dient u het betreffende programma te deïnstalleren.
Bevindt acsd.exe zich in de automatisch startende programma's van Windows, dan kan dit uw pc vertragen. We raden aan om het automatisch starten van dit programma uit te schakelen als u de functies niet nodig heeft.
Onze tip: AVG TuneUp schakelt overbodige autostart-programma's en Windows-processen uit en minimaliseert zo de belasting van uw computer.

Is acsd.exe gevaarlijk voor mijn computer?

acsd.exe wordt beschouwd als betrouwbaar. Ligt het buiten de standaard bestandspaden, dan kan dit op een virusaanval duiden. Controleer uw pc met een actuele virusscanner. Onze aanbeveling: download gratis antivirussoftware AVG Anti-Virus Free .

Alle informatie over acsd.exe:

De volgende informatie over acsd.exe is beschikbaar.
Productnaam: AOL
Procesnaam: AOL-herstellen van de verbinding
Fabrikant: AOL
Website Fabrikant: onbekend
Standaard bestandspad: onbekend
Categorie: Achtergrondprogramma van AOL.
Beoordeling: betrouwbaar