ACTray.exe

Belangrijk: Wanneer ACTray.exe fouten op uw pc veroorzaakt, dient u uw Windows onmiddellijk te controleren.

Het bestand ACTray.exe hoort bij het programma onbekend van de fabrikant onbekend. Uw opdracht: ACTray.exe maakt het verbinden met draadloze en bekabelde netwerken mogelijk.
Gewoonlijk bevindt ACTray.exe zich in de directory %programfiles%\ThinkPad\ConnectUtilities. Bevindt het bestand zich in een andere map op uw pc, dan kan dit komen doordat u hiervoor gekozen hebt bij de installatie van de software. Onder bepaalde omstandigheden kan dit echter ook duiden op een virusaanval.

ACTray.exe fouten herstellen

Wanneer ACTray.exe fouten in Windows veroorzaakt, kan dit aan beschadigde items in het register liggen.
In de meeste gevallen helpt het al, wanneer u het Windows-register op ACTray.exe fouten controleert!

Mocht u hiermee de ACTray.exe fouten niet kunnen herstellen, dan raden wij u aan het programma via het Configuratiescherm te deïnstalleren en vervolgens het Windows-register opnieuw te scannen.

ACTray.exe vertraagt mijn pc!

Programma's en bestanden kunnen de prestaties van Windows sterk beperken. In veel gevallen valt ook ACTray.exe hieronder. Bij twijfel dient u het betreffende programma te deïnstalleren.
Bevindt ACTray.exe zich in de automatisch startende programma's van Windows, dan kan dit uw pc vertragen. We raden aan om het automatisch starten van dit programma uit te schakelen als u de functies niet nodig heeft.
Onze tip: AVG TuneUp schakelt overbodige autostart-programma's en Windows-processen uit en minimaliseert zo de belasting van uw computer.

Is ACTray.exe gevaarlijk voor mijn computer?

ACTray.exe wordt beschouwd als betrouwbaar. Ligt het buiten de standaard bestandspaden, dan kan dit op een virusaanval duiden. Controleer uw pc met een actuele virusscanner. Onze aanbeveling: download gratis antivirussoftware AVG Anti-Virus Free .

Alle informatie over ACTray.exe:

De volgende informatie over ACTray.exe is beschikbaar.
Productnaam: onbekend
Procesnaam: Think Vantage Access Connections System
Fabrikant: onbekend
Website Fabrikant: onbekend
Standaard bestandspad: %programfiles%\ThinkPad\ConnectUtilities
Categorie: Hulpprogramma van onbekend, waarvan een pictogram in het infogebied van de takenbalk zichtbaar is.
Beoordeling: betrouwbaar